Команда JetRockets

Подробнее
Управление
Natalie Kaminski
Igor Alexandrov
Alexey Solilin
Alexander Solilin
Ilya Mikrukov
Roman Smirnov
Разработка
Julia Egorova
Eugene Komissarov
Vadim Galkin
Andrey Suhomozgy
Maxim Agafonov
Alex Blinov
Irina Mukhareva
Alexander Budchanov
Vitaliy Grachev
Ilia Kriachkov
Alex Ivlev
Dmitry Voronov
Vitaliy Goryachev
Arsen Abalyan
Alexey Golovanov
Alexander Spitsyn
Andrey Morozov